แบคทีเรียในช่องปากเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงในสตรีสูงอายุ

แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงในสตรีวัยหมดประจำเดือน ความดันโลหิตสูงโดยทั่วไปกำหนดโดยการวัดสองแบบ ความดันโลหิตซิสโตลิก 130 มม.และความดันโลหิตจาง ที่ 80 มม. ปรอทหรือสูงขึ้น ความดันโลหิตมีแนวโน้มสูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคปริทันต์ที่มีอยู่

เรียนจินตคณิตอย่างเข้าใจ

เรียนจินตคณิตอย่างเข้าใจ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่าน คงตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดีนะครับ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดเพื่อแก้ปัญหา การคิดเพื่อตัดสินใจ ซึ่งทักษะการคิดแบบนี้มีความจำเป็นมากๆ ในการดำเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้นครับ โดยส่วนตัวผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่า หากเราปล่อยให้ลูกอ่อนเลขตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา ความไม่เข้าใจจะสะสมไปเรื่อยๆ นี่มันยากที่จะแก้ไข

รัฐบาลฮอนดูรัสที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ห้ามทำเหมืองเปิด

รัฐบาลใหม่ของฮอนดูรัสได้ประกาศว่าจะห้ามการทำเหมืองแบบเปิดโล่งในประเทศอเมริกากลาง รัฐบาลซึ่งสาบานตนเมื่อเดือนที่แล้วยังกล่าวด้วยว่าจะยกเลิกใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำเหมืองทั่วประเทศ ยังไม่ชัดเจนว่าการยกเลิกจะใช้กับโครงการใหม่หรือกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเท่านั้น เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่กลุ่มชนพื้นเมืองได้ร้องเรียนเรื่องการทำเหมืองอย่างถูกกฎหมาย